Vă rugăm să completați informațiile de contact:

(*informație obligatorie)

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor 2016/679. Prin completarea datelor mele: Sunt de acord ca datele furnizate prin intermediul acestui cupon să fie prelucrate în scop de marketing direct pentru primirea de informații promoționale prin e-mail / poștă / SMS Temeiul juridic al procesării este reprezentat de prezentul consimțământ. Datele personale completate vor fi stocate pe o perioada de 12 luni. Conform Regulamentului, aveți următoarele drepturi: de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare, de portabilitate, de opoziție, de a nu face obiectul unei prelucrări automate. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail office@kwizda-agro.ro sau prin poștă la adresa KWIZDA AGRO ROMANIA, Park Avenue Office Building, strada Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, etajul 2, cod postal 011442. Puteți depune plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care drepturile vă sunt încălcate sau datele cu caracter personal sunt prelucrate ilegal.

SC Kwizda Agro Romania SRL
Park Avenue Office Building, Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 93-95, Etaj 2, CP 011442, Sector 1, București, România
Tel.: 037 208 97 00
Fax: 037 208 97 10 
E-mail: office@kwizda-agro.ro
Website: www.kwizda-agro.ro
Facebook: www.facebook.com/ProfesorWuxal
Pentru întrebări privind fertilizarea foliară și produsele WUXAL®, vă rugăm să ne adresați întrebările dumneavoastră la adresa contact@profesorwuxal.ro.