WUXAL® Copper / Fişa tehnică

Mod de utilizare:

Wuxal Copper este un fertilizant complex pe bază de cupru organic  pentru prevenirea și corectarea deficitului de cupru în culturile arabile și horticole. Se poate amesteca cu produse uzuale de protecție a plantelor. Nu este compatibil cu produsele pe bază de uleiuri minerale sau cu cele care conțin aminoacizi. Nu se amestecă cu produse pe bază de fosfor sau cu substanțe acide.

 Amestecare/ Preparare/ Aplicare:

WUXAL® Copper se omogenizează prin amestecare. La umplerea mașinii de stropit este important să se respecte următoarea ordine:

  1. se umple recipientul cu apă până la jumătate;
  2. se pornește agitatorul;
  3. se adaugă WUXAL® Copper;
  4. dacă este cazul, se adaugă alte tipuri de WUXAL®;
  5. dacă este necesar, se adaugă produsele de protecție a plantelor;
  6. se umple recipientul cu apă;
  7. soluția preparată se aplică imediat.